Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na používanie webovej stránky otestujsiseo.sk (ďalej len "web") a na poskytovanie služieb spoločnosťou Enroll Limited s.r.o. (ďalej len "my", "nás" alebo "naša"). Pred použitím webu alebo objednaním našich služieb si dôkladne prečítajte tieto podmienky. Ak s nimi nesúhlasíte, nemali by ste používať tento web ani objednávať naše služby.

  1. Poskytovanie služieb

1.1. Poskytujeme služby v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), vrátane analýzy webových stránok, konzultácií a poskytovania odporúčaní.

1.2. Na základe objednávky vytvoríme pre vás report o analýze vášho webu a poskytneme vám odporúčania na zlepšenie vášho SEO.

1.3. Naše služby sú poskytované na základe najlepších snáh a vedomostí, avšak nemôžeme poskytnúť žiadne záruky ohľadom konkrétnych výsledkov alebo úspechu vo vyhľadávačoch.

  1. Objednávka a platba

2.1. Objednávku môžete uskutočniť prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom. Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení zo strany predávajúceho.

2.2. Služby je potrebné uhradiť vopred prostredníctvom platobnej karty, alebo iným dohodnutým spôsobom platby. Služby budú poskytnuté po úspešnom prijatí platby.

  1. Storno a vrátenie peňazí

3.1. Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku, musíte nás informovať čo najskôr. V prípade, že sme ešte nezačali pracovať na vašej objednávke, vrátime vám celú sumu.

3.2. Ak sme už začali pracovať na vašej objednávke, vrátenie peňazí bude posúdené individuálne na základe množstva už vykonanej práce.

  1. Ochrana osobných údajov

4.1. Pri poskytovaní našich služieb zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje. Ako spracovávame tieto údaje, nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov, ktorá je súčasťou týchto obchodných podmienok. Používaním našej webovej stránky a objednávaním našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s našou Politikou ochrany osobných údajov.

  1. Zodpovednosť

5.1. Naše služby sú poskytované "tak, ako sú". Nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody, ktoré by mohli vyplynúť z používania našej webovej stránky alebo našich služieb.

5.2. Naše rady a odporúčania by sa mali považovať za informatívne, nie záväzné. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo nekonanie na základe našich rad a odporúčaní.

5.3. Nie sme zodpovední za výpadky alebo chyby tretích strán, vrátane, ale nielen, platobných brán a poskytovateľov hostingových služieb.

  1. Zmeny obchodných podmienok

6.1. Máme právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia budú zverejnené na našom webe. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto podmienky, aby ste boli informovaní o zmene našich praktík.

  1. Platnosť a výklad

7.1. Ak sa niektorá časť týchto obchodných podmienok stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, neovplyvní to platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných častí týchto podmienok.

7.2. Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právom. Prípadné spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s nimi budú riešené pred príslušnými slovenskými súdmi.

  1. Kontakt

8.1. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto obchodných podmienok, kontaktujte nás na:

E-mail: info@otestujsiseo.sk

Telefón: +421 914 230 321

Adresa: Enroll Limited s.r.o. 1. mája 33, 900 84 Báhoň

Dátum poslednej aktualizácie: 11.05.2023

Súhlasím s týmito obchodnými podmienkami a beriem na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody, ktoré by mohli vyplynúť z používania jeho webovej stránky alebo služieb. Súhlasím tiež so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s Politikou ochrany osobných údajov predávajúceho.

Copyright 2023. OtestujSiSeo.sk
crossmenu